SPOŁECZNOŚĆ    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER
środa, 18 lipca 2018 roku
Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
regioportal.pl - rozwój lokalny i regionalny
dodaj do ulubionych podyskutuj na forum mapa portaluformularz kontaktowy
SZUKAJ W:  tekstach
szukana fraza:
występująca w:
w dziale:
autor:
sortuj według:
znajdujesz się w:
czwartek, 15 maja 2008

Jak stworzyć dobry plan zagospodarowania przestrzennego w Wielkopolsce

polecany:  
  • aktualna ocena: 3.09/6
Facebook Twitter drukuj artykuł do PDF drukuj artykuł wyślij link do artykułu
rozmiar tekstu: powiększ czcionkę tekstu pomniejsz czcionkę tekstu

Całkiem niedawno natrafiłem na poradnik jak stworzyć dobry plan zagospodarowania przestrzennego. Sztuka to niełatwa, a publikacji na ten temat jak na lekarstwo. Dlatego bardzo zadowolony z tego faktu zabrałem się za konsumpcję tej cudownej pigułki. Od razu uwierzyłem w jej działanie, tym bardziej, że twórcą okazał się ten, do którego należy ostatnie słowo, organ nadzorczy, Wojewoda Wielkopolski. 

Poradnik ma formę pisma skierowanego do wójtów, burmistrzów i prezydentów w związku z często pojawiającymi się błędami w procedurze planistycznej, stanowiącymi podstawę do wydania rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność uchwalanych MPZP. Z czego wynika ta troska i czy nie wykracza ona przypadkiem poza przewidziane prawem obowiązki Wojewody? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie niezbędna jest analiza treści zawartych w przedmiotowym piśmie. Ja pokusiłem się o taką analizę i wnioski do jakich doszedłem nie nastrajają pozytywnie na myśl o jakości uchwalanych planów.
Na stronie Urzędu Województwa Wielkopolskiego możemy zapoznać się z następującym komunikatem dotyczącym rozstrzygnięć nadzorczych:
„W 2006 r. do urzędu wojewody wielkopolskiego wpłynęły 374 uchwały rad gmin ustanawiające plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego. W tym było 22 planów miejscowych uchwalonych przez radę miasta Poznania. Wojewoda wydał 68 rozstrzygnięć nadzorczych, w tym 12 w odniesieniu do planów miejscowych z obszaru Poznania. Wojewoda zakwestionował więc zgodność z prawem powszechnie obowiązującym 18,2% wszystkich przedłożonych mu planów miejscowych, a zatem stwierdził on nieważność stosunkowo niewielkiej części planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zakwestionował aż 54,5% planów z terenu miasta Poznania”.
Z tego komunikatu wynika jasno, że urbaniści w Poznaniu albo nie znają przepisów prawa, albo celowo je omijają. Czy tak jest naprawdę? Czytając wspomniane na początku pismo mam poważne wątpliwości kto tego prawa nie zna.
Wojewoda Wielkopolski interpretuje prawo w oparciu o pojedyncze wyroki WSA lub NSA. Powszechnie wiadomo, że wyroki te dotyczą konkretnych spraw i trudno na ich podstawie oceniać wszystkie prowadzone procedury planistyczne. Warto przy tej okazji wspomnieć, że w ww. piśmie Wojewoda błędnie podaje numery wyroków (na 3 wyroki tylko 1 można znaleźć pod przytoczonym numerem ) przez co tarci na wiarygodności.
Warszawskie widoki z podwórka
fot. Maria Śmietanka
Warszawskie widoki z podwórka
Trudno jednoznacznie stwierdzić co Wojewoda miał na myśli pisząc: „Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy ustalenie w planie określonego przeznaczenia terenu wiążę się z obowiązkiem wyznaczenia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania. W związku z powyższym naruszenie zasad sporządzania planu stanowi przyjęcie wzajemnie rozłącznych funkcji terenu bez dopełnienia powyższego wymogu, np. poprzez ustalenie w obrębie jednego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i usługami (oznaczenie MN/MW/U)” . Czy funkcja mieszkaniowa i usługowa to funkcje wzajemnie się wykluczające? Zgodnie z §9.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z dnia 19 września 2003 r.): „W zależności od specyfiki i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz literowych i cyfrowych.” Te oznaczenia muszą być zgodne z treścią planu zgodnie z §8.2 ww. rozporządzenia: „Na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń.”
Wojewoda wskazuje także na inne naruszenie prawa w trakcie tworzenia MPZP: ”Zapisy planów, w wielu przypadkach, w sposób niewystarczający określają warunki obsługi terenów przeznaczonych pod zabudowę w zakresie infrastruktury technicznej, ustalając obowiązek odprowadzenia ścieków bytowych, wód deszczowych czy zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci w przypadku gdy dana sieć nie została na danym terenie zrealizowana. Przyjęcie takich ustaleń równoznaczne jest z obowiązkiem realizacji danej sieci w przyszłości, spoczywającym na władzach gminnych, jednak do tego czasu, uniemożliwia inwestorowi zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z zapisanym w planie przeznaczeniem terenu.”
Podkreślając słuszność tej uwagi należy jednak stwierdzić, że wykracza ona poza przewidziane prawem obowiązki wojewody. Ustawa z dnia 20 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) określa wyraźnie rolę Wojewody w procedurze tworzenia miejscowych planów. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy: „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę, o której mowa w ust. 1, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi”.
Wojewoda zwraca także uwagę, na sposób wprowadzenia zmian do projektu i konieczność ponownego uzgadniania projektu: „Wprowadzenie istotnych zmian ustaleń do projektu planu miejscowego w trakcie jego sporządzania, bez ponowienia, w niezbędnym zakresie, czynności przewidzianych w art. 17 ustawy stanowi istotne naruszenie trybu sporządzania planu. Każda istotna zmiana ustaleń projektu planu, wynikająca z uwzględnienia uwag – przez wójta, burmistrza lub prezydenta jak również przez radę gminy na mocy art. 19 – wymaga ponowienia uzgodnień w niezbędnym zakresie, a następnie ponownego wyłożenia projektu do publicznego wglądu i przeprowadzenia kolejnych czynności procedury. Pominięcie tych czynności stanowi istotne naruszenie trybu sporządzania planu i wiąże się ze stwierdzeniem nieważności uchwały.
Wspomniany art. 19 jednoznacznie określa, że to rada gminy decyduje o konieczności ponownego uzgodnienia, więc stwierdzenie że każda istotna zmiana wymaga ponowienia uzgodnień jest nadinterpretacją. Wojewoda nie określa co kryje się pod pojęciem „istotnej zmiany”, co także stwarza możliwość nadinterpretacji.
To tylko niektóre wybrane uwagi zawarte w piśmie. Całą jego treść można znaleźć pod adresem www.poznan.uw.gov.pl/wuw-portlet/content/MjgyNjc=/plany_naruszenia.pdf. Pismo ukazało się z datą 1 kwietnia, niestety nadal jego treść nie została zdementowana, a szkoda.


polecam tekst:  
  • aktualna ocena: 3.09/6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
ocena: 3.1 / 6 - głosowano 176 razy
liczba komentarzy do tego tekstu: 0

Do tej pory nikt jeszcze nie skomentował tego tekstu.
Możesz być pierwszy, wyraź swoją opinię.

  

Lipiec 2018
PWŚCPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Sierpień 2018
PWŚCPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Czy znasz pojęcie:
Grant
W praktyce programów pomocowych UE bezpośrednie wsparcie beneficjenta w formie bezzwrotnego finansowania bądź kofinansowania jego projektu. ... 
szukaj haseł na literę:
lub szukaj definicji słowa:
  
ZOSTAŃ NASZYM FANEM
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
© 2007-2018 RegioConsulting.pl
ISSN 1897-3639.