SPOŁECZNOŚĆ    login: hasło: zapamiętaj: REJESTRACJA | NEWSLETTER
środa, 18 lipca 2018 roku
Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
regioportal.pl - rozwój lokalny i regionalny
dodaj do ulubionych podyskutuj na forum mapa portaluformularz kontaktowy
SZUKAJ W:  tekstach
szukana fraza:
występująca w:
w dziale:
autor:
sortuj według:
znajdujesz się w:
poniedziałek, 16 lipca 2007

Ustawa o związkach aglomeracyjnych - przegląd prac legislacyjnych dotyczących delimitacji i funkcjonowania

autor: Joanna Stefaniuk
polecany:  
 • aktualna ocena: 2.75/6
Facebook Twitter drukuj artykuł do PDF drukuj artykuł wyślij link do artykułu
rozmiar tekstu: powiększ czcionkę tekstu pomniejsz czcionkę tekstu

Miasta mogą być lokomotywą rozwoju kraju, najpierw jednak muszą powstać aglomeracje, czyli formalne związki dużych miast z otaczającymi je gminami i powiatami. Tymczasem w obowiązującym prawie polskim nie ma miejsca dla aglomeracji, można co najwyżej powołać związki gminne (na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.12 oraz art. 64 ust. 1 Ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. 1990 r. Nr 16 poz. 95 z późn. zm.). Dlatego zwolennicy rozwoju miast lansują pomysł ustawy metropolitalnej.

Mając na uwadze te problemy, 3 stycznia br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał Zespół do Spraw Uregulowania Funkcjonowania Obszarów Metropolitalnych. Uważa się, że bezpośrednim impulsem ku temu był zgłoszony w grudniu ubiegłego roku pomysł śląskich samorządowców, dążących do formalnego ukonstytuowania największej w Polsce metropolii, złożonej z 17 miast. Wcześniej konieczność uchwalenia takiej ustawy silnie promowała m. in. Unia Metropolii Polskich, skupiająca przedstawicieli władz największych aglomeracji w kraju.
Głównym zadaniem powołanego przy MSWiA zespołu miało być określenie jednolitych założeń, mogących być podstawą przyszłych prac legislacyjnych, dotyczących funkcjonowania obszarów metropolitalnych, a także wytycznych dla wchodzących w skład obszaru metropolitalnego jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego w jego ramach utworzono dwie grupy robocze: do spraw ustalenia zasad funkcjonowania i sposobu wykorzystania funduszy unijnych na obszarach metropolitalnych oraz do spraw określenia zasad współpracy w zakresie realizacji zadań infrastruktury na tych obszarach. W ich skład weszli wojewodowie, prezesi Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz osoby wyznaczone przez ministrów: rozwoju regionalnego, transportu, gospodarki i środowiska. Na ostatnim posiedzeniu zespołu, w dniu 20 marca 2007 r., został zatwierdzony materiał końcowy, którego ustalenia stały się podstawą dla projektu ustawy metropolitalnej.
Zespół określił wytyczne dla obszarów metropolitalnych z zakresu:
 • Funkcjonowania - forma prawna obszaru metropolitalnego ma być oparta o mechanizm „ustawowego związku metropolitalnego”, wchodzących w jego skład jednostek samorządu terytorialnego, bez zmiany ich granic i bez tworzenia nowego szczebla podziału terytorialnego kraju. Głównym celem związku byłoby zapewnienie zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego poprzez np. koordynację i wykonywanie niektórych zadań publicznych o znaczeniu ponadlokalnym oraz realizację wspólnych przedsięwzięć powierzonych przez członków związku. Do zadań obligatoryjnych realizowanych przez związek metropolitalny należałoby m. in.: przygotowanie, uzgadnianie, przyjęcie oraz realizacja wspólnej strategii rozwoju obszaru metropolitalnego z zakresu planowania przestrzennego, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, promocji obszaru metropolitalnego oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
 • Delimitacji – ustawa ma określać zasięg terytorialny obszarów metropolii jako granic ustawowych związków gminnych. W ich skład mogłyby wchodzić zarówno miasta na prawach powiatu, jak i wszystkie inne gminy spełniające kryteria funkcjonalnej i urbanistycznej „przynależności” do związku, określone np. na odstawie charakteru miejskiego gminy, gęstości zaludnienia powyżej określonego progu czy wysokiego stopnia urbanizacji. Jednocześnie gminy miałyby możliwość zarówno przyłączania się, jak i występowania ze związków metropolitalnych. Tego rodzaju zmiany obwarowane byłyby jednak warunkami – np. gmina mogłaby odłączyć się od związku dopiero po pięciu latach, a na przyłączenie potrzebna byłaby zgoda szefa MSWiA;
 • Zarządzania - w skład organu zarządzającego metropolii mają wchodzić wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, którzy wybieraliby ze swego składu przewodniczącego. Decyzje podejmowane byłyby tzw. podwójną większością głosów, w drodze równoległych głosowań. W pierwszym głosowaniu każdy z członków dysponowałby jednym głosem, a w drugim o wadze głosu decydowałaby liczba mieszkańców gminy. Jednoosobowym organem wykonawczym byłby menedżer wybierany w drodze konkursu na dwuletnią kadencję (bez ograniczania liczby kadencji). To on dysponowałby finansami związku, a do jego odwołania potrzebna byłaby większość 2/3 głosów w organie stanowiącym;
 • Finansowania – gospodarka finansowa ustawowego związku metropolitalnego byłaby prowadzona w oparciu o budżet, z możliwością wykorzystania wszystkich form organizacyjno-prawnych przewidzianych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o gospodarce komunalnej. Wśród możliwości finansowania działalności w/w związków wymienia się m.in.: transfer dochodów z tych jednostek, które przekażą zadania obligatoryjnie lub dobrowolnie; subwencję metropolitalną z budżetu państwa; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową; dobrowolnie składki członków oraz środki unijne.
Nieco inne rozwiązania proponuje dr Bogdan Cybulski, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Jego projekt ustawy metropolitalnej zakłada, iż na czele związku gminnego stałby prezydent miasta. W zarządzie byliby wójtowie i burmistrzowie innych gmin, którzy będą się wymieniać. Przy zarządzie ma działać rada posiadająca – podobnie jak w przypadku sejmiku – charakter uchwałodawczy. Nad całością nadzór ma sprawować premier, zaś uchwały rady mógłby zaskarżać wojewoda.
Różnica między przedstawionymi koncepcjami jest zasadnicza: rząd chce, by przynależność do aglomeracji była obowiązkowa (być może zostałyby wiec powołane „odgórnie”), zaś autorzy projektu wrocławskiego proponują, by aglomeracje powstawały dobrowolnie, oddolnie.
Jeszcze śmielszy pomysł – przekazania każdej polskiej aglomeracji odrębnej ustawy metropolitalnej, lansuje Jerzy Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego.
Przytoczone projekty zostały publicznie zaprezentowane 28 czerwca br. na konferencji pt.: Ustawa o związkach aglomeracyjnych. Wstęp do reformy samorządu terytorialnego?, zorganizowanej przez Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Lądka Zdroju. Każdy ma swoich zwolenników i przeciwników. Ale są i sceptycy, którzy uważają, że żadna nowa ustawa nie jest potrzebna. Ich zdaniem byłby to niepotrzebny rozrost biurokracji, zwłaszcza ze Ustawa o samorządzie gminnym daje już możliwość tworzenia związków gminnych jako podstawy prawnej powstawania aglomeracji.
Pliki do pobrania:

polecam tekst:  
 • aktualna ocena: 2.75/6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
ocena: 2.8 / 6 - głosowano 146 razy
liczba komentarzy do tego tekstu: 0

Do tej pory nikt jeszcze nie skomentował tego tekstu.
Możesz być pierwszy, wyraź swoją opinię.

  

Lipiec 2018
PWŚCPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Sierpień 2018
PWŚCPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
ZOSTAŃ NASZYM FANEM
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
© 2007-2018 RegioConsulting.pl
ISSN 1897-3639.